Bao lô số đề miền Trung

bộ số đề là gì? tổng hợp các bộ số lô đề cứ đánh là ăn sạch tiền nhà cái

Bộ số đề là gì? Các anh em chơi số đã biết được những gì về bộ số đề? Hiện nay, có rất nhiều thuật ngữ được dùng thông dụng trong lô đề. Mỗi một thuật ngữ đó lại mang một ý nghĩa riêng biệt.  Nếu muốn biết chi tiết và cụ thể về bộ số đề, thì cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Danh mục

 • 1 Bộ số đề là gì?
 • 2 Tổng hợp các bộ số trong lô đề
  • 2.1 Các bộ số trong lô đề xếp theo tổng
  • 2.2 Các bộ số lô đề xếp theo đầu
  • 2.3 Các bộ số lô đề xếp theo đuôi
  • 2.4 Các bộ số lô đề xếp theo bộ số
  • 2.5 Các bộ số lô đề xếp theo chạm
  • 2.6 Các bộ số lô đề thường đi kèm nhau
  • 2.7 Các bộ số theo bóng lô đề
  • 2.8 Bộ 12 con giáp trong lô đề
  • 2.9 Các bộ số xếp theo dàn chẵn
  • 2.10 Các bộ số xếp theo dàn lẻ
  • 2.11 Các bộ số xếp theo dàn chẵn lẻ
  • 2.12 Các bộ số xếp theo dàn lẻ chẵn
 • 3 Kết luận

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề được hiểu theo một cách đơn giản, đó là một dàn các bộ số trong lô đề gồm 2 chữ số thường đi kèm với nhau.

Đó là một trong những hình thức xuất hiện đặc biệt của hệ lô đề, trong quá trình soi cầu. Là kinh nghiệm, phương pháp để hỗ trợ thêm cho trò chơi đen đỏ này.

Việc thống kê các bộ số này, có thể giúp cho bạn xác định được dàn đề để đánh theo ngày, hoặc theo tuần.

Tổng hợp các bộ số trong lô đề

Các bộ số trong lô đề xếp theo tổng

 • Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00

 • Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65

 • Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66

 • Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76

 • Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77

 • Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87

 • Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88

 • Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98

 • Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99

 • Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54.

Các bộ số lô đề xếp theo đầu

 • Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

 • Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

 • Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

 • Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

 • Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

 • Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

 • Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69

 • Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79

 • Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89

 • Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.

Các bộ số lô đề xếp theo đuôi

 • Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90

 • Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91

 • Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92

 • Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93

 • Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94

 • Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95

 • Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96

 • Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

 • Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

 • Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99.

Các bộ số lô đề xếp theo bộ số

Phương pháp tính lô xiên 4 ăn bao nhiêu

 • Bộ 00: 00,55,05,50

 • Bộ 11: 11,66,16,61

 • Bộ 22: 22,77,27,72

 • Bộ 33: 33,88,38,83

 • Bộ 44: 44,99,49,94

 • Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65

 • Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75

 • Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85

 • Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95

 • Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76

 • Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86

 • Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96

 • Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87

 • Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97

 • Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98.

Các bộ số lô đề xếp theo chạm

 • Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

 • Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

 • Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

 • Chạm 3: 03,30,13,31,23,32,34,43,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,33

 • Chạm 4: 04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44

 • Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75,58,85,59,95,55

 • Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76,68,86,69,96,66

 • Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,78,87,79,97,77

 • Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,89,98,88

 • Chạm 9: 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99.

Các bộ số lô đề thường đi kèm nhau

Gồm có 10 bộ số thường đi kèm với nhau:

 • Bộ lô đề 01 gồm: 01,10,06,60,51, 5,56,65

 • Bộ lô đề 02 gồm: 02,20,07,70,52,25,57,75

 • Bộ lô đề 03 gồm: 03,30,08,80,53,35,58,85

 • Bộ lô đề 04 gồm: 04,40,09,90,54,45,59,95

 • Bộ lô đề 12 gồm: 12,21,17,71,62,26,67,76

 • Bộ lô đề 13 gồm: 13,3118,81,63,36,68,86

 • Bộ lô đề 14 gồm: 14,41,19,91,64,46,69,96

 • Bộ lô đề 23 gồm: 23,32,28,82,73,37,78,87

 • Bộ lô đề 24 gồm: 24,42,29,92,74,47,79,97

 • Bộ lô đề 34 gồm: 34,43,39,93,84,48,89,98

Các bộ số theo bóng lô đề

Gồm có 5 bộ số:

 • Bộ 00 bao gồm: 00,55,05,50

 • Bộ 11 bao gồm: 11,66,16,61

 • Bộ 22 bao gồm: 22,77,27,72

 • Bộ 33 bao gồm: 33,88,38,83

 • Bộ 44 bao gồm: 44,99,49,94.

Bộ 12 con giáp trong lô đề

Dựa theo thiên can, địa chi, suy ra có bộ 12 con giáp trong lô đề. Nó được sử dụng để đánh theo các tháng trong năm.

 • Tý (chuột): 00,12,24,36,48,60,72,84,96

 • Sửu (trâu): 01,13,25,37,49,61,73,85,97

 • Dần (hổ): 02,14,26,38,50,62,74,86,98

 • Mạo (mèo): 03,15,27,39,51,63,75,87,99

 • Thìn (rồng): 04,16,28,40,52,64,76,88

 • Tỵ (rắn): 05,17,29,41,53,65,77,89

 • Ngọ (ngựa): 06,18,30,42,54,66,78,90

 • Mùi (dê): 07,19,31,43,55,67,79,91

 • Thân (khỉ): 08,20,32,44,56,68,80,92

 • Dậu (gà): 09,21,33,45,57,69,81,93

 • Tuất (chó): 10,22,34,46,58,70,82,94

 • Hợi (lợn): 11,23,35,47,59,71,83,95.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn lẻ

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ chẵn

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98.

cach-danh-bao-lo-so-de

Kết luận

Trên đây là những giải mã về bộ số đề, và tất tần tật các bộ số lô đề đánh dễ ăn nhất. Hy vọng sẽ hửu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn may mắn !

soi cầu miền bắc cao cấp víp siêu chính xác

bạch thủ lô 2 nháy miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

bạch thủ lô miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

song thủ lô miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

bạch thủ lô kép miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

song thủ lô kép miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

bạch thủ đề miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

song thủ đề miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

dàn đề 4 số miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

dàn đề 6 số miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

dàn đề 8 số miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

dàn đề 10 số miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

dàn lô 4 số miền bắc bảo đảm ăn lớn hôm nay

soi cầu miền bắc víp hôm nay

dàn lô 6 số miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn lô 8 số miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn lô xiên 2 miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn lô xiên 3 miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn lô xiên 4 miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

3 càng miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn 3 càng 2 số miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

dàn lô 10 số miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

đề đầu đuôi miền bắc hôm nay mang tiền về nhà

soi cầu miền nam cao cấp ăn to hôm nay

tư vấn xỉu chủ miền nam siêu đại lộc

tư vấn giải đặc biệt miền nam siêu đại lộc

tư vấn giải 8 miền nam siêu đại lộc

tư vấn bao lô miền nam siêu đại lộc

tư vấn cặp xỉu chủ miền nam siêu đại lộc

tư vấn song thủ lô miền nam siêu đại lộc

tư vấn đầu đuôi giải 8 miền nam siêu đại lộc

tư vấn đầu đuôi đặc biệt miền nam siêu đại lộc

tư vấn lô 3 số miền nam siêu đại lộc

soi cầu miền trung lộc về đầy nhà

lấy số siêu chuẩn xỉu chủ miền trung víp

lấy số siêu chuẩn giải đặc biệt miền trung víp

lấy số siêu chuẩn giải 8 miền trung víp

lấy số siêu chuẩn bao lô miền trung víp

lấy số siêu chuẩn cặp xỉu chủ miền trung víp

lấy số siêu chuẩn song thủ lô miền trung víp

lấy số siêu chuẩn đầu đuôi giải 8 miền trung víp

lấy số siêu chuẩn đầu đuôi đặc biệt miền trung víp

lấy số siêu chuẩn lô 3 số miền trung víp

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời